Rachunkowość

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym celem rachunkowości jest prowadzenie prawidłowego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażane w mierniku pieniężnym. Metody rachunkowości: 1. Metoda podmiotowa - polega na tym, że wszystkie zdarzenia gospodarcze i stan posiadania jednostki rozpatrywany jest z punktu widzenia danej jednostki. Oznacza to, że rejestrowane są tylko zdarzenia mające wpływ na firmę. 2. M...
Więcej

Główny księgowy

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za wszystkie przeprowadzone operacje gospodarcze. Od głównego księgowego wymagana jest znajomość prawa podatkowego, wiedza z zakresu międzynarodowej rachunkowości oraz wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej. Główny księgowy powinien móc pochwalić się nie tylko odpowiednim wykształceniem, ale również co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zdobytym na stanowisku księgowego. Główny księgowy powinien posiadać również certyfikat uprawniający go do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może awansować na stanowisko dyrekt...
Więcej

Rozliczenie pit 2016

Rozliczenie PIT 2016 zgodnie ze zmianami w Ordynacji podatkowej i innych ustawach powinno zostać sporządzone na nowych wzorach formularzy PIT. Jednym ze zmodyfikowanych formularzy, który zyskał nowe pola; jest informacja o przychodach, dochodach, kosztach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-11. Dodatkowe pola, które płatnik podatku PIT będzie musiał wypełnić po raz pierwszy dotyczą ustalenia rezydencji podatkowej podatnika, a w przypadku polskich nierezydentów podatkowych, uzyskania dodatkowych informacji o zagranicznym adresie pracownika czy jego numerze identyfikacyjnym ...
Więcej