Rachunkowość

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym celem rachunkowości jest prowadzenie prawidłowego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażane w …

Główny księgowy

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za wszystkie przeprowadzone operacje gospodarcze. Od głównego księgowego wymagana jest znajomość prawa podatkowego, wiedza z zakresu międzynarodowej rachunkowości oraz …

Rozliczenie pit 2016

Rozliczenie PIT 2016 zgodnie ze zmianami w Ordynacji podatkowej i innych ustawach powinno zostać sporządzone na nowych wzorach formularzy PIT. Jednym ze zmodyfikowanych formularzy, który zyskał nowe pola; jest informacja …