Pozyskiwanie VAT dla spółki z o.o. 2020

Zarejestrowanie spółki w rejestrze płatników podatku od towarów i usług nie jest prostą procedurą. W celu uzyskania wpisu niezbędne jest sporządzenie odpowiednich dokumentów, a następnie przesłaniu ich do rejestru. W 2020 roku podatnicy wciąż będą mieli znacznie utrudnioną procedurę rejestracji w VAT, ponieważ każdy podmiot zostanie sprawdzony przed uzyskaniem wpisu. Przedsiębiorcy, którzy z jakiegoś powodu nie mają prawa do prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać wyrzuceni z bazy płatników, bez powiadamiania ich o zaistniałej sytuacji. Błędnie sporządzone wnioski również mogą zos...
Więcej