Jak uzyskać pozwolenie na pracę?

Cudzoziemcy, którzy planują pracę w Polsce, powinni posiadać do tego specjalne zezwolenie. Występuje ono w kilku typach, zależnych od charakteru wykonywanej pracy, czy osoby pracodawcy. Jak uzyskać pozwolenie na pracę? …