Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców

Pracodawca, decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca w swojej działalności gospodarczej musi liczyć się z koniecznością wypełnienia odpowiednich wniosków i dostarczenia ich do urzędu w celu uzyskania dokumentu “pozwolenie na pracę dla obcokrajowców”. Jest to obowiązkowy druk urzędowy wydawany przez wojewodę, który przedsiębiorca musi pozyskać dla swojego nowego pracownika. Podstawowymi dokumentami, które właściciel musi dostarczyć do urzędu w celu wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca są: - wniosek o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców, - kopię dokumentu podróży cudzoziemca, - ...
Więcej