Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji. Wraz z podjęciem …

Procedura likwidacji spółki

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca musi podejmować ważne decyzje, nie zawsze przyjemne. Jedną z takich decyzji może być ta o likwidacji działalności – trudna, ale niekiedy konieczna. Jak wygląda …

Jak się likwiduje spółki?

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki nie jest zazwyczaj szczęśliwym wydarzeniem. Czasem jednak jest to najlepsze wyjście, które możemy wybrać. Likwidacja spółki staje się faktem, kiedy zostaje uchwalona przez zgromadzenie wspólników. …