Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji. Wraz z podjęciem tej uchwały wygasa dotychczasowy sposób reprezentacji spółki. Zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o ustanowieniu likwidatorów oraz o zasadach reprezentacji spółki w likwidacji. Najczęściej przyjmuje się za likwidatora osobę, która pełniła funkcję członka zarządu. Protokół z takiego zgromadzenia wspólników musi być sporządzony w ...
Więcej

Procedura likwidacji spółki

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca musi podejmować ważne decyzje, nie zawsze przyjemne. Jedną z takich decyzji może być ta o likwidacji działalności - trudna, ale niekiedy konieczna. Jak wygląda procedura likwidacji spółki z o.o.? Rozpoczyna się od podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Następnym krokiem jest wybór likwidatorów (zazwyczaj są to członkowie zarządu spółki). To oni są odpowiedzialni za przebieg całego procesu. Likwidacja spółki to czas, w którym należy zamknąć wszystkie bieżące interesy firmy. Konieczne jest opłacenie wszystkich zobowią...
Więcej

Jak się likwiduje spółki?

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki nie jest zazwyczaj szczęśliwym wydarzeniem. Czasem jednak jest to najlepsze wyjście, które możemy wybrać. Likwidacja spółki staje się faktem, kiedy zostaje uchwalona przez zgromadzenie wspólników. Decyduje ono również o wyborze likwidatorów, którzy zajmą się reprezentacją spółki w tym czasie. Zadając sobie pytanie, jak się likwiduje spółki z o.o., trzeba przyjrzeć się dokładnie obowiązkom likwidatorów. To do nich należy załatwienie większości formalności w tej sytuacji. Po pierwsze, konieczne jest zgłoszenie decyzji o planowanym zamknięciu działaln...
Więcej