Przekształcenie działalności w spółkę

Przekształcenie działalności w spółkę jest jak najbardziej możliwe, a czasem nawet konieczne. Bardzo często wraz z rozwojem firmy, forma prawne w jakiej ona funkcjonuje nie jest już odpowiednia. Jeżeli tak jest nie powinno się czekać, tylko w jak najszybszym czasie dokonać przekształcenia. Przekształcenie działalności w spółkę jest dosyć trudne, podobnie jak samo jej założenie. Mimo tego nie przebiega tak samo. Zanim złoży się odpowiednie wnioski w KRS, trzeba opracować plan przekształcenia i inne wymagane dokumenty. Proces ten rządzi się jeszcze innymi prawami. Dlatego warto powierzyć ten...
Więcej