Składanie wniosków do Urzędu Skarbowego

Prowadzenie własnej działalności do przedsięwzięcie niezwykle czasochłonne, szczególnie na pierwszych etapach prowadzenia firmy. Konieczność dopełniania wszystkich obowiązkowych formalności bywa niezwykle uciążliwa i czasochłonna. Kontrole z urzędów, szczególnie Urzędu Skarbowego spędzają sen z powiek przedsiębiorców, a konieczność składania pism, wyjaśnień i wniosków powoduje utrudniania w swobodnym zarządzaniu firmą. Stanowi to ogromną niedogodność szczególnie dla tych, którzy świadczą swoje usługi w miejscu innym niż siedziba spółki lub przebywają za granicą. Osobiste składanie wniosków do ...
Więcej

Składanie sprawozdania finansowego za 2019

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 rok to bardzo ważny element dokumentacji, o którym należy pamiętać. Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest “kierownik jednostki”, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją. W praktyce sporządzającym sprawozdanie będzie księgowy lub zewnętrzna firma, której powierzono to zadanie. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to nie księgowy, lecz kierownik ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Za nieprzygotowanie lub błędne przygotowanie sprawozdania grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. ...
Więcej

Księgowość a rachunkowość

Wiele osób mylnie utożsamia pojęcie rachunkowości i księgowości. Tymczasem mimo wielu podobieństw są to różne zagadnienia. Dlatego warto poznać między nimi różnice. Księgowość polega na ewidencjonowaniu składników majątkowych i źródeł finansowania w firmie. Rejestracja tych elementów musi być przeprowadzona w ujęciu pieniężnym i ilościowym. Księgowane zdarzenia gospodarcze muszą ponadto prowadzić do zmian w majątku oraz źródłach jego pochodzenia. Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości. Rachunkowość to pojęcie o wiele szersze. Składa się na nią księgowość, kalkulacja oraz czę...
Więcej