Rejestracja fundacji pomoc

Do swojej oferty wprowadziliśmy usługę „rejestracja fundacji pomoc”, której celem jest przeprowadzenie procesu rejestracji w imieniu Klienta. Staramy się, aby nasze doświadczenie pozwoliło optymalizować koszty oraz bezpiecznie powołać podmiot do życia. Wymogiem założenia fundacji jest to, aby w statucie znalazły się cele zgodne z podstawowymi interesami RP. To wymóg, którego niespełnienie może uniemożliwić dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności rejestracyjnych. Na czym polega rejestracja fundacji i kto może ją założyć? Ta forma organizacji pozarządowej powoływanej do realizacji ...
Więcej