Założenie sp. akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, co znaczy, że jest odrębnym podmiotem zarówno majątkowo, jak i organizacyjnie. Jest ona najbardziej skomplikowaną formą prowadzenia działalności w związku z czym nie nadaje się raczej dla początkującego przedsiębiorcy. Pod postacią spółki akcyjnej zazwyczaj prowadzone są największe przedsiębiorstwa. Analizując założenie sp. akcyjnej powinniśmy zdać sobie sprawę, iż jest to proces długi i bardzo kosztowny. Ponadto wymaga ona wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Kap...
Więcej

Rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania prostej spółki akcyjnej będzie umowa spółki. Umowę będzie można zawrzeć na dwa sposoby: - na portalu S24, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości, wypełniając wzorzec umowy. W systemie S24 umowę będą podpisywali podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele. - tradycyjnie - u notariusza, który sporządzi umowę zgodnie z zasadami obowiązującymi dla P.S.A., dodatkowo uwzględniając sugestie lub potrzeby założycieli. Kolejnym krokiem po zawarciu umowy, będzie rejestracja P.S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowy...
Więcej