Minimalne kapitały do założenia spolek

Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych i jest wskazaną w umowie kwotą wniesioną przez wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa podczas zakładania firmy. Minimalne kapitały do założenia spolek mogą mieć charakter pieniężny …