Minimalne kapitały do założenia spolek

Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych i jest wskazaną w umowie kwotą wniesioną przez wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa podczas zakładania firmy. Minimalne kapitały do założenia spolek mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny czyli tzw. aport i mają służyć finansowaniu działalności spółki. Wspólnicy powinni wnieść wkład do spółki jeszcze przed zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kwoty jest zależna od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną dla kwoty wniesionej do firmy jest fakt, że wysokość nie jest stał...
Więcej

Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku

Proces rejestracji podmiotów gospodarczych do Krajowego Rejestru Sądowego nie należy do najprostszych czynności. Większość osób zapewne zdaje sobie sprawę jak trudno jest sporządzić dokumenty bez wiedzy i znajomości przepisów prawnych. Bardzo ważne jest, aby dokumenty były dobrze spisane, ponieważ w przypadku błędów procedura może trwać o wiele dłużej. Niektóre formy prawne wymagają sporządzenia oficjalnej umowy w formie aktu notarialnego. W związku z tym wnioskodawca udać się musi do notariusza, który za zapłatą pomoże i potwierdzi statut rejestrowanej spółki. Ze względu, że posiadamy j...
Więcej