Zmiana adresu spółki z o.o. w KRS

Dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowią bazę rzetelnych i prawdziwych danych dla wielu innych podmiotów i instytucji. Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają obowiązek dbania, aby dane zawarte …