Kontrola podatkowa w firmie

Kontrola podatkowa w firmie kojarzy nam się ze szczegółowym przeglądaniem całej dokumentacji firmy przez organ kontrolujący. Organem tym jest Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy lub Urząd Kontroli …