Kontrola podatkowa w firmie

Kontrola podatkowa w firmie kojarzy nam się ze szczegółowym przeglądaniem całej dokumentacji firmy przez organ kontrolujący. Organem tym jest Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy lub Urząd Kontroli Skarbowej. Celem kontroli jest sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jeśli kontrola będzie pozytywna - zostaną wykryte niezgodności, będziesz musiał dążyć do ich usunięcia lub zostanie nałożona sankcja. Natomiast w przypadku, gdy wynik będzie negatywny nie poniesiesz konsekwencji. Kontrola podatkowa ...
Więcej