Zakładanie spółki dla cudzoziemców

Cudzoziemcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający pozwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt długoterminowy, mogą na takiej samej zasadzie prowadzić w Polsce swoje przedsiębiorstwo jak jej obywatele. (Warto również pamiętać, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo prawnie nie są uważane za obcokrajowców). Obecnie zakładanie spółki dla cudzoziemców pod względem formalnym nieznacznie odbiega od zakładania jej przez obywatela Polski. Do założenia spółki z o.o. cudzoziemiec nie musi nawet przyjeżdżać do Polski, ponieważ istnieje możliwość rejestracji elektroni...
Więcej