Spółka z o.o. z 12 miesięcznym stażem

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to kilka bardzo istotnych czynników. Po pierwsze spółkę z o.o. założyć może praktycznie każdy, wyjątek stanowi tylko inna spółka tego samego typu. Dodatkowo jednostka ta wymaga niewielkiego kapitału zakładowego. Co więcej wspólnicy nie muszą obawiać się o własny majątek, gdyż za wszelkie zobowiązania spółka odpowiada tylko i wyłącznie co do własnego inwentarzu. Jedynym nieudogodnieniem związanym z jej zakładaniem jest rozwlekła w czasie rejestracja, która wiąże się z konieczno...
Więcej