Procedura likwidacji spółki

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca musi podejmować ważne decyzje, nie zawsze przyjemne. Jedną z takich decyzji może być ta o likwidacji działalności - trudna, ale niekiedy konieczna. Jak wygląda procedura likwidacji spółki z o.o.? Rozpoczyna się od podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Następnym krokiem jest wybór likwidatorów (zazwyczaj są to członkowie zarządu spółki). To oni są odpowiedzialni za przebieg całego procesu. Likwidacja spółki to czas, w którym należy zamknąć wszystkie bieżące interesy firmy. Konieczne jest opłacenie wszystkich zobowią...
Więcej