Postępowanie likwidacyjne spółki z oo

Postępowanie likwidacyjne spółki z oo zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych polega na zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wszelkich wierzytelności, spłaceniu obciążających spółkę zobowiązań, jak również upłynnieniu majątku. …