Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o.

Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o. jest bardzo ważne, gdyż okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jednakże nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku. Zawieszenia można dokonać na czas od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. W okresie zawieszenia wykonywania przez spółkę działalności go...
Więcej