Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to spółki, w których najistotniejszy jest kapitał. Ta forma najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Od spółek osobowych różni się m. in. kapitałem zakładowym, posiadaniem osobowości prawnej. Wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób (nazywanych wspólnikami), kapitał zakładowy musi być w wysokości min. 5000 zł. Wspólnicy maja równe prawa i obowiązki oraz odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie (proporcjonalnie do wysokości wniesionych wkładów). Spółka akcy...
Więcej