Składanie sprawozdania finansowego za 2019

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 rok to bardzo ważny element dokumentacji, o którym należy pamiętać. Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest “kierownik jednostki”, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją. W praktyce sporządzającym sprawozdanie będzie księgowy lub zewnętrzna firma, której powierzono to zadanie. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to nie księgowy, lecz kierownik ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Za nieprzygotowanie lub błędne przygotowanie sprawozdania grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. ...
Więcej