Formy prowadzenia księgowości

W Polsce wyróżniamy dwie formy prowadzenia księgowości: pełną i uproszczoną. Księgowość pełna to bardzo zaawansowane narzędzie ewidencyjne, które rejestruje każdą złotówkę przychodzącą przez drzwi firmy. Jej zadaniem jest wyliczanie podatków w firmie, ale także dokładna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do jej prowadzenia zobowiązane są spółki kapitałowe oraz spółki osobowe i osoby fizyczne, jeżeli przychody z tytułu ich działalności przekroczą 2 000 000 euro. Księgowość ta opiera się na księgach rachunkowych, w związku z czym wymaga skorzystania z usług wykwalifikowanych księgo...
Więcej

Uproszczona księgowość plusy

Uproszczona księgowość to jedna z dopuszczonych form rozliczania się z podatku. Może być prowadzona przez osoby fizyczne. Spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, których dochody po przeliczeniu na walutę polską nie przekroczyły 2 mln euro. Formy uproszczonej księgowości: - karta podatkowa, - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, - podatkowa księga przychodów i rozchodów. Uproszczona księgowość plusy czy minusy także? Uproszczona księgowość plusy: - tania forma prowadzenia księgowości, - łatwa w prowadzeniu, - bieżące monitorowanie zdarzeń mających miejsce w firmi...
Więcej