Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych do CRBR

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny. Podmiotami zobowiązanymi do gromadzenia i następnie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są następujące podmioty: - spółki jawne, - spółki komandytowe, - spółki...
Więcej

Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października 2019 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzono nowe obowiązki dla spółek, związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązki są istotne, a kary za ich nieprzestrzeganie ogromne. Zmiany dotyczą spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wszystkich spółek z o.o. oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Z chwilą wejścia w życie zmian KRS wprowadzających prostą spółkę akcyjną, oczywiście również PSA będzie objęta tymi obowiązkami. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zob...
Więcej