E-podpis wyrobienie

E-podpis stanowi dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby składającej dany podpis. Najczęściej wybieraną formą podpisu elektronicznego jest podpis kwalifikowany, który stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego. Bezpieczny podpis potwierdza tożsamość osoby podpisującej, uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania, jest powiązany podpisaną treścią oraz nie pozwala na wprowadzenie zmian podpisanej treści. E-podpis wyrobienie może trwać nawet kilka dni. Skorzystanie z naszych usług pomoże w znaczący sposób przyspieszyć czas posługiwania się tego rodzaju pod...
Więcej