Koszty rejestracji spółki z oo w KRS

W większości przypadków rejestracja własnej działalności gospodarczej nie jest darmowa. Aby zarejestrować, którąś z spółek handlowych należy opłacić koszt rejestracji oraz taksę notarialną za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Ile wynoszą koszty rejestracji spółki z oo w KRS? Koszty rejestracji spółki z oo w KRS mogą się różnic w zależności od tego, jakim sposobem dokonuje się jej rejestracji. W przypadku tradycyjnej rejestracji, której dokonuje się w KRS osobiście, opłaty sądowe wynoszą łącznie około 600 złotych. Są to opłata za wpis do Rejestru Przedsiębiorców wynosząca 500 z...
Więcej

Zdalne rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

zdalne rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Zdalne rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to wygodny sposób na założenie własnej firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez internet od 1 stycznia 2012 roku. Dzięki takiej możliwości przedsiębiorcy w szybki sposób mogą rozpocząć własny biznes. Rejestracja spółki trwa maksymalnie 24 godziny od chwili złożenia wniosku. Coraz więcej osób wybiera tę formę rejestracji spółki z o.o., gdyż oprócz oszczędności sporej ilości czasu można zaoszczędzić pieniądze. Umowa spółki nie jest twor...
Więcej

Tworzenie zakładowego planu kont

Naszej uwadze nie może umknąć fakt, że każde przedsiębiorstwo jest zmuszone posiadać dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Powinna ona zawierać pewne elementy, wymienione poniżej: określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, system służący ochronie danych i ich zbiorów. Tworzenie zakładowego planu kont jest niezwykle wa...
Więcej