Założenie fundacji Kraków

Jakiś czas temu nasza oferta została wzbogacona o nową usługę, a mianowicie założenie fundacji Kraków, która polega na pomocy w przeprowadzeniu procesu rejestracji w imieniu Klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobywane przez lata doświadczenie pozwoliło nam optymalizować koszty w Państwa działalności, jak również usprawnić przeprowadzenie procesu rejestracyjnego. Do założenia fundacji konieczne jest to, aby sporządzony dla niej statut określał cele zgodne z podstawowymi interesami Polski. Jest to konieczne do tego, aby dokończenie procesu rejestracyjnego mogło zostać sfinalizowane. ...
Więcej

Zakładanie fundacji

Fundacja jest organizacją, która posiada osobowość prawną po wpisaniu rejestru fundacji KRS. Powoływana jest do realizacji celów z zakresu użyteczności publicznej. Mowa tutaj o cele społecznie użyteczne jak np. ochrona zdrowia, oświata, rozwój gospodarki i nauki. Na czym polega zakładanie fundacji? Wniosek o rejestrację fundacji w KRS należy złożyć na formularzu KRS-W20, którego celem jest wpis do rejestru zwanego w ustawie rejestrem stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na formularzach informujących o składzie zarządu,...
Więcej