Rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania prostej spółki akcyjnej będzie umowa spółki. Umowę będzie można zawrzeć na dwa sposoby: - na portalu S24, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości, wypełniając wzorzec umowy. W systemie S24 umowę będą podpisywali podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele. - tradycyjnie - u notariusza, który sporządzi umowę zgodnie z zasadami obowiązującymi dla P.S.A., dodatkowo uwzględniając sugestie lub potrzeby założycieli. Kolejnym krokiem po zawarciu umowy, będzie rejestracja P.S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowy...
Więcej