Czysta spółka z o.o. z 2018

Osoby postanawiające założyć firmę zazwyczaj decydują się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na ich wybór wpływa wiele czynników. Po pierwsze, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są wszyscy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.. Cel prowadzenia takiej jednostki również jest dowolny, oczywiście o ile nie narusza on w żaden sposób przepisów prawa. Do dalszych zalet spółki z o.o. zalicza się ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę oraz konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Tradyc...
Więcej