Rejestracja spółki z o.o. dla cudzoziemców

Wielu przedsiębiorców z zagranicy coraz częściej decyduje się na poprowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. W tym celu zazwyczaj decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż do jej otworzenia uprawnieni są niemal wszyscy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Rejestracja spółki z o.o. dla cudzoziemców może okazać się niezmiernie problematyczna. Sprawia ona trudności nawet rodowitym obywatelom, a w przypadku obcokrajowców do znacznych utrudnień prowadzi także bariera językowa. Na szczęście niedogodności związane z rejestracją można niemal w ...
Więcej

Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, cudzoziemiec znajdujący się na terenie Polski może prowadzić własną działalność wyłącznie w postaci spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Cudzoziemcem według aktów prawnych jest: osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, spółka wyżej wymienionych osób, nie posiadająca osobowości prawnej, osoby prawne i spółki handlowe, nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka z o.o. dla cudz...
Więcej