Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, cudzoziemiec znajdujący się na terenie Polski może prowadzić własną działalność wyłącznie w postaci spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Cudzoziemcem według aktów …