Rejestracja spółek w rejestrze VAT 2020

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność, to pewnie zastanawiasz się nad dwoma wyjściami - założyć firmę samemu, czy dokonać zakupu gotowej spółki. W pierwszym przypadku przedsiębiorca musi się liczyć z formalnościami związanymi ze spisaniem umowy w formie aktu notarialnego lub elektronicznie przez tryb S24 i z użyciem gotowego wzorca formularza, a następnie przesłaniem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto w niektórych przypadkach, jeżeli właściciel firmy zdecyduje się na sprzedaż towarów lub usług to zobowiązany jest dodatkowo złożyć wpis do rejestru VAT. Korzystniejszą opcją ...
Więcej

Pomoc w sporządzeniu umowy spółki z o.o.

Założenie nowego podmiotu gospodarczego wymaga dopełnienia licznych formalności oraz spełnienia wielu wymogów. Kodeks Spółek Handlowych oraz pozostałe rozporządzenia i ustawy dokładnie regulują kolejne etapy procedury rejestracji. Pierwszym krokiem na drodze do własnej firmy jest zawarcie jej umowy. Przedsiębiorcy, nieposiadający jeszcze doświadczenia w zakresie opracowywania tego dokumentu często decydują się na pomoc w sporządzeniu umowy spółki z o.o. oferowaną przez doradców gospodarczych i firmy rejestrujące nowe podmioty. Chęć skorzystania z pomocy najczęściej motywowana jest brakiem w...
Więcej

Założenie spółki z o.o. w 2019

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najwyższą władzą jest zgromadzenie wspólników. Zarząd pełni funkcję reprezentacyjną na zasadach określonych w statucie spółki. Istnieje możliwość, aby wspólnicy spółki udzielili prokury, która sprawi, że prokurent będzie reprezentował podmiot na zewnątrz oraz podejmował w jej imieniu czynności prawne. Warto wspomnieć o tym, że każdy wspólnik może sprawować indywidualną kontrolę nad spółką. Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych CIT. Kto odpowiada za zobowiązania i czy jest to bezpieczny podmiot? Wspólnicy spółki odpowiadają w...
Więcej