Pozwolenie na pracę w Polsce

Każdy obcokrajowiec, który planuje pracować na terenie Polski, musi mieć do tego specjalne pozwolenie. Jest ono wydawane przez urząd wojewódzki, odpowiedni ze względu na siedzibę lub adres firmy pracodawcy. To …