Zawieszenie działalności przez koronawirusa

W związku z sytuacją w naszym kraju duży niepokój mogą czuć przedsiębiorcy, w których firmach zaczynają pojawiać się problemy zarówno z pracownikami, jak możliwością realizacji usług lub sprzedaży produktów. Czy zawieszenie działalności przez koronawirusa jest możliwe? Koronawirus niesie ze sobą wiele zagrożeń dla polskiej gospodarki. Konieczność zamknięcia galerii handlowych, kawiarni itp. a także wielu urzędów sprawia, że wiele firm może mieć problem z płynnością finansową. Zawieszenie działalności przez koronawirusa jest możliwe na czas nie krótszy niż 30 dni. W okresie zawieszenia pr...
Więcej

Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej

W celu zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć w następujący sposób: - on-line - używając podpisu elektronicznego, sprawdzanego za pomocą kwalifikowanego certyfikat, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu osobistego bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego założenia, - w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem poleconym powinien on zawiera...
Więcej

Zawieszanie działalności spółki

Planując zawieszenie działalności spółki, każdy przedsiębiorca powinien być świadom ilości obowiązków, formalności oraz przepisów prawnych, z którymi będzie musiał się zmierzyć. Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest to, że zawieszenie działalności spółki może odbyć się w przedsiębiorstwie niezatrudniającym pracowników. Zawieszenie to może trwać najkrócej 1 miesiąc, z kolei najdłużej 24 miesiące. Dniem rozpoczęcie zawieszenia jest data wskazana we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności, ale nie może to być dzień wcześniejszy od daty złożenia wniosku. UWAGA! ...
Więcej