Adres firmowy

Każdy przedsiębiorca, rejestrując swoją działalność zobowiązany jest do podania jej adresu. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie musi być on zgodny z rzeczywistym miejscem ulokowania firmy. Jest to nader istotne, gdyż to …