Akt notarialny spółki z o.o.

Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Zostaje sporządzany w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa lub jeżeli wymagają tego strony postępowania. Co w przypadku jeżeli akt notarialny jest wymagany, ale strony nie zastosowały się do tego przepisu? W takiej sytuacji dokonana czynność prawna jest bezskuteczna, czyli nieważna. Lepiej więc sprawdzić, czy określone postępowanie nie wymaga tej formy prawnej. Do sporządzenia aktu notarialnego jest uprawiony notariusz oraz – pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwo...
Więcej