Zmiana w treści umowy spółki

O istnieniu spółki można mówić już w momencie, w którym wspólnicy złożą swoje podpisy na przygotowanej wcześniej umowie. Jest to najważniejszy dokument w firmie, który reguluje wszystkie kwestie związane z …

Zmiana adresu spółki z o.o. w KRS

Dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowią bazę rzetelnych i prawdziwych danych dla wielu innych podmiotów i instytucji. Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają obowiązek dbania, aby dane zawarte …