Zmiana siedziby zarządu w spółce z o.o.

Zmiana siedziby zarządu w spółce z o.o. wiąże się przede wszystkim z podjęciem odpowiednich działań związanych z sądem oraz odpowiednimi urzędami. Adres spółki jest widoczny nie tylko w umowie tego podmiotu, ale również w Krajowym Rejestrze Sądowym . Dokonanie zmiany należy napisać w formie aktu notarialnego, ponieważ musi zostać uwzględniona w KRS i musi mieć moc prawną. Zmiana siedziby zarządu w spółce z o.o. wiąże się z pewną opłatą sądową oraz opłatą za zgłoszenie zmian w Monitorze Sądowym oraz Gospodarczym. Nie masz czasu zajmować się zmianą siedziby, a musisz tego dokonać? Nie pr...
Więcej