Zamykanie firmy pomoc

Likwidacja działalności to kilkuetapowy proces, który wymaga dużej dokładności podczas składania odpowiednich wniosków oraz dokumentacji we właściwych terminach. Zamykanie działalności to jednak dość długi proces, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Aby rozpocząć proces likwidacji, przedsiębiorca nie może zatrudniać żadnych pracowników. Po podjęciu decyzji o likwidacji, konieczne jest podjęcie uchwały wspólników o likwidacji spółki. Jest to element, który początkuje cały proces likwidacji spółki, a jeśli jest to działalność gospodarcza to dzień zaprzestania działalności wyznacza termin...
Więcej

Księgowość a rachunkowość

Wielu przedsiębiorców zamiennie stosuje określenie księgowości i rachunkowości, co jest błędne. Terminy te bez wątpienia są ze sobą powiązane jednakże nie są tożsame i to należy mieć na uwadze, by w przyszłości nie przysporzyć swojemu przedsiębiorstwu kłopotów. Rachunkowość to system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu oraz przekroju poszczególne podmioty gospodarcze włącznie z procesami produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji i akumulacji. Najprościej mówiąc w sposób sformalizowany ukazuje proces prowadzonej działalności gospodarczej w celu dokonania jej oceny. Rachunkowość dostarcza zatem ...
Więcej