Pomoc w zarejestrowaniu fundacji

Wielu osobom pomoc w zarejestrowaniu fundacji może znacznie ułatwić życie. Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji, która jest formą prawną organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są jedną z najpopularniejszych form prawnych organizacji pozarządowych. W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491). Oferujemy pomoc w zarejestrowaniu fundacji wszys...
Więcej

Jak założyć fundacje?

Fundacja może zacząć działać na rynku po spełnieniu określonych wymogów prawnych. Jak założyć fundacje? Jednym z warunków jest to, aby podmiot posiadał osobowość prawną. W tym celu musi zostać zarejestrowana w rejestrze fundacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu KRS-W20 oraz dodatkowo KRS-WK(dotyczący zarządu oraz sposobie reprezentacji), KRS-WK (dotyczący składu organu kontroli wewnętrznej) oraz KRS-WF (dotyczący danych fundatorów). Jeżeli fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą, to jej założyciele powinni uzyskać wpis do rejestru przedsi...
Więcej

Prowadzenie fundacji

Prowadzenie fundacji musi opierać się na wiedzy, aby wszystkie podejmowane działania były zgodne z prawem. Dlaczego? Ta forma organizacji pozarządowej jest narażona na wiele kontroli ze strony organów podatkowych. Czym tak naprawdę jest fundacja i dlaczego jest tak chętnie prowadzona? Fundacja jest organizacją najczęściej powoływaną do celów społecznych, ustanawiana przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem. Podmiot ten uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Kto sprawuje opiekę nad majątkiem? Zarząd spółki odpowiada za realiza...
Więcej