Pomoc w zgłoszeniu do CRBR

Obowiązek zgłoszenia jednostek do CRBR dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Do kiedy? Spółki istniejące w dniu 13 października 2019 roku – mają obowiązek zgłosić Beneficjenta …