Jak założyć fundacje?

Fundacja może zacząć działać na rynku po spełnieniu określonych wymogów prawnych. Jak założyć fundacje? Jednym z warunków jest to, aby podmiot posiadał osobowość prawną. W tym celu musi zostać zarejestrowana w rejestrze fundacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu KRS-W20 oraz dodatkowo KRS-WK(dotyczący zarządu oraz sposobie reprezentacji), KRS-WK (dotyczący składu organu kontroli wewnętrznej) oraz KRS-WF (dotyczący danych fundatorów). Jeżeli fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą, to jej założyciele powinni uzyskać wpis do rejestru przedsi...
Więcej

Fundacja co to?

Fundacja co to? Otóż jako organizacja pozarządowa jest powoływana do celów społecznie oraz gospodarczo użytecznych. Jest ona również wyposażona w majątek, który w następnej kolejności jest przeznaczony na realizację celów określonych w statucie. Docelowo proces rejestracji fundacji kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego i nadaniem jej osobowości prawnej. Tak więc podsumowując – istota fundacji polega na posiadaniu majątku, który następnie jest przeznaczony na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad posiadanym majątkiem fundacji oraz nad realizacją obranych celów sprawuje zarząd. J...
Więcej