Elektroniczna rejestracja fundacji

Kto może utworzyć fundacje? Na czym polega elektroniczna rejestracja fundacji? Rejestracja fundacji może zostać przeprowadzona przez fundatora, którym może być zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec (ustawa określa, że fundację …

Rejestracja spółki w PRS pomoc

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zgodnie z jej zapisami wprowadzone obowiązkowe elektroniczne postępowanie rejestrowe dla wszystkich przedsiębiorców. …