Spółki joint venture

Spółki joint venture to podmioty utworzone wspólnie przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji określonego projektu lub celu. Współudziałowcy wnoszą kapitał zakładowy oraz dzielą między sobą zyski i …

E-doręczenia radca prawny

Od 5 lipca 2022 roku adwokaci, radcowie, notariusze, ale też m.in. doradcy podatkowi mają mieć obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Podpisana przez prezydenta ustawa obliguje …