Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS

Sp z o.o. a zwolnienie z ZUS to bardzo interesujące zagadnienie. Intryguje ono wszystkich tych, którzy zastawiają się nad podjęciem działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i chcą ponosić, szczególnie na początku, jak najmniejsze koszty. Przepisy ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jasno mówią o tym, że do odprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobligowane są osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osoby te, zgodnie z artykułami wyżej wymienionych ust...
Więcej