Rejestracja fundacji pomoc

Do swojej oferty wprowadziliśmy usługę „rejestracja fundacji pomoc”, której celem jest przeprowadzenie procesu rejestracji w imieniu Klienta. Staramy się, aby nasze doświadczenie pozwoliło optymalizować koszty oraz bezpiecznie powołać podmiot do życia. Wymogiem założenia fundacji jest to, aby w statucie znalazły się cele zgodne z podstawowymi interesami RP. To wymóg, którego niespełnienie może uniemożliwić dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności rejestracyjnych. Na czym polega rejes...
More

Pomoc w zarejestrowaniu fundacji

Wielu osobom pomoc w zarejestrowaniu fundacji może znacznie ułatwić życie. Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji, która jest formą prawną organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są jedną z najpopularniejszych form prawnych organizacji pozarządowych. W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1...
More

Prowadzenie fundacji

Prowadzenie fundacji musi opierać się na wiedzy, aby wszystkie podejmowane działania były zgodne z prawem. Dlaczego? Ta forma organizacji pozarządowej jest narażona na wiele kontroli ze strony organów podatkowych. Czym tak naprawdę jest fundacja i dlaczego jest tak chętnie prowadzona? Fundacja jest organizacją najczęściej powoływaną do celów społecznych, ustanawiana przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem. Podmiot ten uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do Kr...
More