Fundacja co to?

Fundacja co to? Otóż jako organizacja pozarządowa jest powoływana do celów społecznie oraz gospodarczo użytecznych. Jest ona również wyposażona w majątek, który w następnej kolejności jest przeznaczony na realizację celów …