Fundacja co to?

Fundacja co to? Otóż jako organizacja pozarządowa jest powoływana do celów społecznie oraz gospodarczo użytecznych. Jest ona również wyposażona w majątek, który w następnej kolejności jest przeznaczony na realizację celów określonych w statucie. Docelowo proces rejestracji fundacji kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego i nadaniem jej osobowości prawnej. Tak więc podsumowując – istota fundacji polega na posiadaniu majątku, który następnie jest przeznaczony na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad posiadanym majątkiem fundacji oraz nad realizacją obranych celów sprawuje zarząd. J...
Więcej