Zawieszanie działalności spółki

Planując zawieszenie działalności spółki, każdy przedsiębiorca powinien być świadom ilości obowiązków, formalności oraz przepisów prawnych, z którymi będzie musiał się zmierzyć. Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest to, że zawieszenie działalności spółki może odbyć się w przedsiębiorstwie niezatrudniającym pracowników. Zawieszenie to może trwać najkrócej 1 miesiąc, z kolei najdłużej 24 miesiące. Dniem rozpoczęcie zawieszenia jest data wskazana we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności, ale nie może to być dzień wcześniejszy od daty złożenia wniosku. UWAGA! ...
Więcej