JPK VAT

Nowe zasady kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców wysyłanie danych podatkowych w formie JPK do właściwych organów podatkowych. Ma to na celu skuteczniejszą weryfikację danych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. Przedsiębiorcy również mogą korzystać z ułatwień związanych z JPK. Wysyłanie informacji w formie elektronicznej umożliwia przeprowadzenie wewnętrznego audytu w celu wykrycia błędów księgowych. Sporządzanie oraz wysyłanie JPK dotyczy również mikro-przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcom jest każda jednoosobowa działalność go...
Więcej