JPK VAT

Nowe zasady kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców wysyłanie danych podatkowych w formie JPK do właściwych organów podatkowych. Ma to na celu skuteczniejszą weryfikację danych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności …

Wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Od 2018 roku weszły w życie nowe zasady usprawniające proces kontroli podatkowej przedsiębiorców. Właściciele firm mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie JPK, czyli Jednolitego Pliku …

JPK dla mikroprzedsiębiorców

JPK dla mikroprzedsiębiorców to nowy obowiązek, który został nałożony również na mikro firmy od 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie firmy nie zwolnione z podatku VAT będą musiały …