JPK VAT

Nowe zasady kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców wysyłanie danych podatkowych w formie JPK do właściwych organów podatkowych. Ma to na celu skuteczniejszą weryfikację danych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. Przedsiębiorcy również mogą korzystać z ułatwień związanych z JPK. Wysyłanie informacji w formie elektronicznej umożliwia przeprowadzenie wewnętrznego audytu w celu wykrycia błędów księgowych. Sporządzanie oraz wysyłanie JPK dotyczy również mikro-przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcom jest każda jednoosobowa działalność go...
Więcej

Wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Od 2018 roku weszły w życie nowe zasady usprawniające proces kontroli podatkowej przedsiębiorców. Właściciele firm mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Również mikroprzedsiębiorcy muszą dostosować się do tych zmian. JPK to nic strasznego jak uważają przedsiębiorcy. Wielu obawia się tego, że będzie to dodatkowy problematyczny obowiązek. JPK pozwala w łatwiejszy oraz skuteczniejszy sposób weryfikować dane podatkowe oraz przeprowadzać czynności kontrolne i sprawdzające. Z drugiej jednak st...
Więcej

JPK dla mikroprzedsiębiorców

JPK dla mikroprzedsiębiorców to nowy obowiązek, który został nałożony również na mikro firmy od 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie firmy nie zwolnione z podatku VAT będą musiały wysyłać w wyznaczonym terminie do Urzędu Skarbowego Jednolite Pliki Kontrolne. JPK stanowi elektroniczną informację o wszystkich transakcjach, jakie zaszły w firmie w danym okresie. Dokument ten jest tworzony w programie księgowym, gdyż musi posiadać odpowiednią formę i spełniać standardy, jakie postawiło Ministerstwo Finansów. Plik ten przed wysłaniem do Urzędu Skarbowego powinien zos...
Więcej