JPK VAT

Nowe zasady kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców wysyłanie danych podatkowych w formie JPK do właściwych organów podatkowych. Ma to na celu skuteczniejszą weryfikację danych oraz ujednolicenie i szybsze przeprowadzanie czynności …

JPK dla mikroprzedsiębiorców

JPK dla mikroprzedsiębiorców to nowy obowiązek, który został nałożony również na mikro firmy od 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie firmy nie zwolnione z podatku VAT będą musiały …