Zdobycie Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Aby zdobyć go pozyskać osoba ubiegająca się musi spełniać łącznie następujące wymagania: - wykazywać związek z polskością przez przynajmniej zasadniczą znajomość języka narodowego, a także znajomość i kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji, - złożyć polskiemu konsulowi deklarację dotyczącą przynależności do Polskiego Narodu, - wykazać, iż minimum jeden z rodziców, dziadków bądź pradziadków posiada polskie obywatelstwo. Zdobycie karty Polaka daje uprawnienia jej posiadaczowi między innymi d...
Więcej

Pomoc w zdobyciu Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność danej osoby do narodu polskiego. Może być bardzo przydatna, bowiem uprawnia jej posiadacza do bezpłatnego ubiegania się o polską wizę lub nadanie obywatelstwa. Inną zaletą jej posiadania jest możliwość podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej w Polsce, na takich samych zasadach jak obywatele. Otrzymanie Karty Polaka nie jest jednak łatwe. Uzyskać ją może osoba, która wykaże swój związek z kulturą polską na podstawie rozmowy z konsulem i kompletu dokumentów, które dołącza się do odpowiedniego wniosku. Z racji tego, iż pro...
Więcej