Zdobycie Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Aby zdobyć go pozyskać osoba ubiegająca się musi spełniać łącznie następujące wymagania: – wykazywać związek z polskością przez …

Pomoc w zdobyciu Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność danej osoby do narodu polskiego. Może być bardzo przydatna, bowiem uprawnia jej posiadacza do bezpłatnego ubiegania się o polską wizę lub nadanie obywatelstwa. …