Rachunkowość uproszczona

Rachunkowość uproszczona zawiera proste zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, na podstawie których następnie przedsiębiorstwo rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Kwestia rachunkowości firmowej jest bardzo istotna, dlatego zaleca się powierzyć ją specjalistom. …