Księgowość dla stowarzyszenia

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do prowadzenia rozliczeń, dokonywania sprawozdań i zapisywania wszelkich operacji gospodarczych. W organizacjach pozarządowych stosuje się tzw. księgowość pełną, uproszczoną lub ewidencjonuje się przychody …

Umowa spółki z o.o.

Planuje otworzyć działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy muszę w związku z tym sporządzić umowę? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która uregulowana jest przepisami Kodeksu …