Likwidacja spółki bez majątku

Likwidacja spółki bez majątku Likwidacja spółki bez majątku to proces formalny, którym kończy się działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która już nie prowadzi żadnej działalności, a jej zobowiązania zostały w …

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji. Wraz z podjęciem …

Likwidacja spółki pomoc

Likwidacja spółki pomoc to usługa, której celem jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego zmierzającego do zakończenia działalności spółki. Proces związany jest z zakończeniem bieżących interesów podmiotu, ściągnięciem wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, spieniężeniu mienia …