Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji. Wraz z podjęciem tej uchwały wygasa dotychczasowy sposób reprezentacji spółki. Zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o ustanowieniu likwidatorów oraz o zasadach reprezentacji spółki w likwidacji. Najczęściej przyjmuje się za likwidatora osobę, która pełniła funkcję członka zarządu. Protokół z takiego zgromadzenia wspólników musi być sporządzony w ...
Więcej

Likwidacja spółki pomoc

Likwidacja spółki pomoc to usługa, której celem jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego zmierzającego do zakończenia działalności spółki. Proces związany jest z zakończeniem bieżących interesów podmiotu, ściągnięciem wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, spieniężeniu mienia oraz podziału ewentualnych nadwyżek między wspólników. W przypadku najpopularniejszej formy prawnej – spółki z o.o. - procedura likwidacyjna jest czasochłonna oraz skomplikowana. Warto podkreślić, że proces ten wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy prawnej, więc samodzielne przeprowadzenie likwidacji podmiotu ...
Więcej