Zdobycie Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Aby zdobyć go pozyskać osoba ubiegająca się musi spełniać łącznie następujące wymagania: – wykazywać związek z polskością przez …