Zdobycie Karty Polaka

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Aby zdobyć go pozyskać osoba ubiegająca się musi spełniać łącznie następujące wymagania: - wykazywać związek z polskością przez przynajmniej zasadniczą znajomość języka narodowego, a także znajomość i kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji, - złożyć polskiemu konsulowi deklarację dotyczącą przynależności do Polskiego Narodu, - wykazać, iż minimum jeden z rodziców, dziadków bądź pradziadków posiada polskie obywatelstwo. Zdobycie karty Polaka daje uprawnienia jej posiadaczowi między innymi d...
Więcej